Przykładowe teksty

Teksty zaproszeń ślubnych

------------------------------------------------------------------------------

„Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!”

Ewa Bednarek
i
Jan Kwiatkowski

Serdecznie zawiadamiają, że dnia 24 lutego 2013 o godzinie 17.00
obrączki sobie założą i Mendelsona wysłuchają podczas Mszy Świętej
w Kościele Ofiarowania Pańskiego przy ulicy Braci Stryjeńskich w Warszawie.


Na uroczystość zaślubin zapraszają

Rodzice i Narzeczeni.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w restauracji „Bąk” przy ulicy Jagiełły 24 w Warszawie.

Czcionka:Vivaldi

------------------------------------------------------------------------------

”W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwie
ńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
mał
żeństwo to początek wszystkiego.”

Anne Sophie Swetchine

Dlatego te
ż z wielką radością zapraszamy
na uroczysto
ść zawarcia przez nas
Zwi
ązku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia 1 lipca 2013 roku o godzinie 18.00
w Ko
ściele Przemienienia Pańskiego we Wrocławiu.

Ewa Bednarek
i
Jan Kwiatkowski

Czcionka: Agency FB


------------------------------------------------------------------------------

Teatr Umyślnie Straconej Wolności
zaprasza na przedstawienie pod tytu
łem:

"A potem
żyli długo i szczęśliwie"

Adaptacja sztuki przez
życie napisanej w 3 Aktach.

PREMIERA

17 czerwca 2004 rok

OBSADA

w rolach g
łównych:
Panna M
łoda: Ewa Bednarek
Pan M
łody: Jan Kwiatkowski

W pozosta
łych rolach udział biorą:
Ksi
ądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie.

AKT I "Dla Duszy"

Ślub Kościelny 17 czerwca 2013 roku,
godzina 19.00 w parafii
św. Polikarpa w Augustowie.

AKT II "Dla Cia
ła"

Przyj
ęcie weselne w restauracji "Karczma Biała"
przy ulicy Ma
łej 2 w Augustowie.

AKT III "Noc Po
ślubna"

Bez udzia
łu widowni.

Czcionka: Bell MT

------------------------------------------------------------------------------

Ewa Bednarek
i
Jan Kwiatkowski

wraz z Rodzicami
maj
ą zaszczyt zaprosić Sz. P.
na uroczyste przyj
ęcie Sakramentu Małżeństwa,
które odbędzie się dnia 24 lipca 2013 roku o godzinie 16.00
w Ko
ściele Św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej 9
w Warszawie.
Po uroczysto
ści zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyj
ęcie weselne do Klubu "Deski" przy ul. Zaruskiego 8
w Warszawie.

Czcionka: Lucida Calligraphy

------------------------------------------------------------------------------

Pełna szczerych chęci i ochoty
Ewa Bednarek

oraz Bogu ducha winien

Jan Kwiatkowski
ogarni
ęci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłu
żającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć zwi
ązek małżeński
dnia 21 pa
ździernika 2013 roku o godzinie 17.00
w Ko
ściele Bożego Ciała
przy ulicy Grochowskiej 365 w Warszawie.
Na t
ę uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni


Czcionka: Bodoni MT Poster Compressed

------------------------------------------------------------------------------

By obyczajom prastarym zadość uczynić,
wszem i wobec ogłaszają, że
dnia 25 czerwca 2013 roku o godzinie 16.00
w Kościele Św. Barbary w Sosnowcu
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

Ewa Bednarek
i
Jan Kwiatkowski

Na uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zapraszamy na wspólne biesiadowanie
do restauracji "Stary Dzban"
w Sosnowcu.

Czcionka: Monotype Corsiva

------------------------------------------------------------------------------

„A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwoni
ą się nam wszystkie dzwony,
pachn
ąć nam będą winogrony
i ró
że śliczne i powoje,
ca
łować będą włosy Twoje...”

„A kiedy b
ędziesz żoną moją,
umi
łowaną, poślubioną,
wówczas si
ę ogród nam otworzy,
ogród
świetlisty pełen zorzy...”

...Ty i ja spo
śród tysięcy mocno trzymamy się za ręce.
Niezwyk
ły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły... miła...
Odt
ąd już razem zawsze i wszędzie, tak miało być i tak niech będzie.

Ewa Bednarek i Jan Kwiatkowski

wraz z Rodzicami

maj
ą zaszczyt zawiadomić Sz. P.,
że postanowili związać swe losy Sakramentem Małżeństwa
dnia 16 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00
w Ko
ściele N. M. P. Wspomożenia Wiernych w Warszawie.

Po uroczysto
ści zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyj
ęciu weselnym,
które odb
ędzie się w Domu Weselnym w Sękocinie Las.

Czcionka: MV Boli

------------------------------------------------------------------------------

„Są dwa serca.
Ich ciągłe, nieustanne bicie
zdaje się w dwóch jestestwach jedno tworzy życie.
Łańcuch, który nas wiąże, los nie skruszy zmianą,
będą bić zawsze razem albo bić przestaną. ”

Byron

Ewa Bednarek i Jan Kwiatkowski

Serdecznie zapraszają Sz. P. na uroczystość zaślubin,
która odbędzie się 23 kwietnia 2013 roku o godzinie 14.00
w Katedrze na Wawelu w Krakowie.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w Sali Poselskiej na Wawelu w Krakowie.

Czcionka: Arabic Typesetting

------------------------------------------------------------------------------


„Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka si
ę przypadkiem,
a okazuje si
ę, że czekali na siebie całe życie.”

Ewa Bednarek i Jan Kwiatkowski

serdecznie zapraszaj
ą Sz. P. na Uroczystość Zaślubin,
która odb
ędzie się 24 kwietnia 2013 roku o godzinie 17.00
w Katedrze na Wawelu w Krakowie.

Po uroczysto
ści zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyj
ęciu weselnym, które odbędzie się
w Sali Poselskiej na Wawelu w Krakowie.

Czcionka: Brush Script Std

------------------------------------------------------------------------------

„Niech słowo ‘kocham’ jeszcze
raz z Twych ust us
łyszę,
niech je w sercu wyryj
ę
i w my
śli zapiszę...”
Adam Mickiewicz

Ewa Bednarek i Jan Kwiatkowski
wraz z Rodzicami

maj
ą zaszczyt zaprosić na uroczystość Zaślubin,
która odb
ędzie się dnia 23 czerwca 2013 roku o godzinie 17.00
w Ko
ściele Św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

Po ceremonii ko
ścielnej zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odb
ędzie się w Domu Kultury CDQ w Warszawie.

Czcionka: Matura MT Script Capitals

------------------------------------------------------------------------------

ŚLUB CYWILNY

„Ten Pan i ta Pani s
ą na siebie skazani”
Jan Sztaudynger

Ewa Bednarek i Jan Kwiatkowski

zawrą związek małżeński 24 lutego 2013 r.
o godzinie 15.00 w Ko
ściele św. Stanisława Kostki w Gdyni.

USC Gdynia – Al. Piłsudskiego 52
24 lutego 2001 – godzina 12.00

Czcionka: Curlz MT

------------------------------------------------------------------------------


© 2011 Wedding...Why not?, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena